Följ

Min bild beskärs konstigt i Eventet?

Bakgrundsbilder är just bilder som bara skall ligga i bakgrunden. Inget viktigt alltså utan något stämningshöjande, typ vatten, skog etc (vi bjuder på några, se nedan). Inga loggor eller texter eftersom dessa bilderna skalar inte och de beskärs gärna.

Om man har en viktig bild så bör man i stället använda ett vanligt block för bilder.

Om man vill ta bort en en bakgrundsbild så klicka på "Använd bakgrundsfärg" istället.

Om man vill ta bort ett helt segment med bakgrunden och allt läs här.

Det ingår ett antal bakgrundsbilder i systemet. I bildväljare, klicka på "Bildarkiv" och sök på "bg-"

mceclip0.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.