Följ

Hur lägger jag till och tar bort deltagare i en pågående tävling?

För att kunna bjuda in eller ta bort deltagare i en tävling måste du ha ett Power User konto i Sparta.

Lägga till deltagare

Det finns två sätt att lägga till deltagare i en pågående eller schemalagd tävling:

  1. Från din startsida så kan du skicka en inbjudningslänk till den/de deltagare du vill ha med i tävlingen genom att klicka på action-prickarna vid den aktuella tävlingen (rosa pilen). Deltagare som inte redan har ett Spartakonto kommer att kunna registrera ett konto när de följer länken.actionkanppar-duplicate.jpg
  2. Du kan också välja "Edit Competition" och lägga till deltagare från "Participants"-fliken. Om  det är en användare som inte har ett konto kan du snabbt skapa en profil genom att välja "Create new user" (rosa pil) och sedan lägga till deltagaren i tävlingen. genom att markera och klicka på "Add participant". Ändringen sparas när du väljer "Back to competition"Participantseditcomp.jpg
  3. Ta bort deltagareFör att ta bort deltagare ur en tävling så väljer du "Edit Competition" och går in i "Participants"-fliken och väljer den/de deltagare som ska tas bort ur tävlingen från den högra kolumnen. Markera de deltagare som ska tas bort och välj "Remove" (rosa pil).

Ändringen sparas när du väljer "Back to competition"Participantseditcompremove.jpg

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.