Följ

Hur ändrar eller uppdaterar jag en tävling?

Du kan göra ändringar i alla pågående eller schemalagda tävlingar om du är en Power User. Du kan även ändra sluttid på avslutade tävlingar.

Om du vill ändra i en pågående eller schemalagd tävling så finns det två vägar:

  1. Från din dashboard kommer du åt "Edit Competition" genom att trycka på action- prickarna vid den aktuella tävlingen (röda pilen)
Pictures2018-12-27_15-15.jpg

   2. Eller så kommer du åt "Edit Competition" inne i den aktuella tävlingen genom fliken till höger (röda pilen)

2018-12-27_15-22.jpg2018-12-27_15-18.jpg

På "Edit Competition" sidan så kan du ändra

  • Dina aktiviteter
  • Deltagare
  • Tävlingsdetaljer
  • Priser

När du är färdig med dina ändringar återgår du till tävlingen genom att klicka på "Back to competition" (röda pilen)

 

 

 
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.