Följ

Skapa nytt utskick med Lime Inform

Meddelande

Välj typ av utskick

Välj vad det är för typ av utskick utifrån valen Information, Händelse, Varning eller Kris. Användare av Lime Inform kan själva ställa in vilka typer av dessa utskick de vill ha notiser om.

inform_typ_av_utskick.png

När ska meddelandet skickas

Ange en tidpunkt då meddelandet ska skickas genom att klicka i datumfältet för att först ange datum och därefter tid. Lämnas fältet blankt kommer meddelandet skickas omgående då ni är klar med utskicket och klickar på Skicka-knappen.

Meddelandet är giltigt fr.o.m.

Välj här ett datum och tid för när giltighetstiden för meddelandet ska starta. Om ingenting anges i detta fält så sätts automatiskt samma tidpunkt som när meddelandet skickades.

Meddelandet är giltigt t.o.m.

Ange en tidpunkt då meddelandet ska avslutas. Om inget värde anges är meddelandet aktivt tills det avslutas manuellt.

När ovan fält fyllts i återstår att skriva det meddelande som ska skickas. Gör detta genom att skriva en rubrik för ditt utskick och därefter meddelandet.

inform_giltighetstid.png

Textmallar

För utskick som ofta förekommer kan man skapa färdiga textmallar, där endast vissa nyckelord behöver fyllas i. För att snabbt få iväg utskick utan att behöva skriva om samma standardmeddelande för varje gång, kan man då här välja bland sina färdiga textmallar. Med textmallar valda kan man använda knappen Markera ord för att snabbt stega mellan nyckelorden och byta ut dem. När nyckelorden har fyllts i så klickar ni på Klar-knappen för att färdigställa meddelandet.

inform_textmall2.png

Textmallar måste finnas skapade innan man börjar med ett nytt utskick för att de ska kunna användas. För att se, redigera och skapa nya textmallar går man till Inställningar under huvudmeny och därefter vidare till Textmallar.

Språkinställning

Som standard är Lime Inform inställt att ha svenska som språk för utskick. Under Språkinställningar kan man välja att lägga till eller byta detta till engelska.

inform_sprakinstallningar.png

Markera berörda områden

Sök adress eller område som du vill markera som berört område och använd därefter ritverktygen (cirkel, kvadrat eller egen form) i kartans topp för att markera ut ett eller flera områden som berörs av utskicket. När man är nöjd med området man markerat och vill lägga till det på kartan för att sedan spara, så måste man för varje markerat område klicka på det gröna plustecknet till vänster på kartan medan man har det markerade området valt (valt markerat område har röd ram). Skulle man ångra ett markerat område och vilja ta bort det från kartan så markerar man området med musen och klickar på den röda papperskorgen för att radera det från kartan. Vill man uppdatera kartan och börja om från början gör man det med hjälp av den gula Uppdatera-knappen till vänster på kartan.

dev.informera.janjoo.se_message_Laptop_with_HiDPI_screen_.png

Spara till mall

I dialogrutan för Markera berört område tänds då man ritat ut ett område en knapp under kartan som möjliggör att spara det markerade området till mall.

Visa mottagare inom kartans synliga område

Med utskicksområden markerade kan man under kartan klicka på knappen "Visa mottagare inom kartans synliga område" för att se hur många mottagare inom området som kommer nås av meddelandet.

Spara och stäng sedan kartan när du markerat färdigt de berörda områdena för att gå vidare.

lime_inform_markera_utskicksomraden_prntscrn.png

Denna funktion kräver att ni som kund tecknat avtal som tillgängliggör detta från Lime Inform. Vänligen kontakta Lime Gävle om ni vill ha hjälp med detta.

Hämta yta från karttjänst

Kunder med tillgång till egen karttjänst kan hämta ytor ifrån dessa för att använda som utskicksområden från Lime Inform.

inform_karttjanst.png

Vänligen kontakta Lime Gävle om ni vill ha hjälp med att integrera er karttjänst med Lime Inform.

Markera berörda områden från mall

Har man sedan innan skapat kartmallar för olika utskicksområden kan man snabbt välja berörda områden från listan och klicka på Spara och stäng för att läsa in kartmallen eller mallarna som du vill använda för detta utskick.

inform_kartmallar.png

Lägg till bilagor

Dra in filer eller klicka i rutan Lägg till bilagor för att ladda upp bilagor som sedan bifogas i utskicket om så önskas.

inform_bilagor.png

Klicka därefter på Nästa-knappen för att gå vidare till nästa steg och där välja genom vilka kanaler ditt nya utskick ska skickas.

Välj kanaler

På detta steg väljer ni till vilka av de redan tidigare skapade sändlistorna utskicket ska skickas. Här kan man välja flera sändlistor eller endast en. Med sändlistor valda klickar man på Nästa-knappen för att gå vidare till nästa steg och där ställa in kanaler.

inform_valj_kanaler.png

Ställ in kanaler

Sändlistor

Har man valt en sändlista som kräver att man lägger till ett utskicksområde med hjälp av karta, så måste man antingen markera ut ett område som kommer styra vilka som får meddelandet eller använda ett tidigare markerat område genom att klicka i det valet. Använder man tidigare markerade områden så tas alla manuellt markerade områden bort.

Om du vill lägga till ytterligare områden förutom störningsområden, klicka då i rutan "Använd tidigare markerade områden" först, innan du markerar fler områden manuellt.

inform_sandlistor.png

 

SMS-inställningar

Valet att Skicka SmartSMS istället för vanliga SMS finns för att hjälpa er som kund att sänka kostnaden för utskick. Skriver ni meddelanden som överstiger gränsen för antalet tillåtna tecken i ett SMS så ger Lime Inform er automatiskt förslaget att göra om långa SMS till ett SmartSMS istället. Ett SmartSMS ger mottagaren en länk till en webbsida med det fullständiga meddelandet med mer utförlig information, möjlighet att växla språk, se kartor och bifogade filer.

inform_smart_sms_varning.png

Kartmallar

Här finns val att använda dina fördefinierade kartmallar för att ange utskicksområden om man har skapat sådana sedan innan. Klicka på knappen Lägg till om ni vill välja en fördefinierad kartmall att använda som utskicksområde.

inform_kartmallar1.png

inform_kartmallar.png

Granska

På det sista steget granskar ni meddelandet samt dess inställningar innan ni väljer att Skicka. Här kan man innan man skickar sitt utskick förhandsgranska mottagare (och se hur många mottagare som kommer nås av meddelandet) och även provskicka meddelandet. Väljer man att göra ett Provutskick så kommer meddelandet endast att skickas till den som skapat meddelandet. När man känner sig nöjd med utskicket så klickar man på Skicka-knappen för att skicka meddelandet.

inform_granska.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.