Följ

Skip the Confirmation step (eng)

You can choose to Skip the Confirmation step from the Settings tab for the form.

Skip the confirmation step
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.