Följ

Varför stöder inte Lime CRM 64-bitars Office?

Windows-versionen av Lime CRM är ett 32-bitarsprogram som endast kan kommunicera med andra 32-bitarsprogram. Om man använder Lime CRM tillsammans med 64-bitarsversionen av Microsoft Office fungerar därför inte delar av integrationen mellan Lime CRM och Office.

Microsofts rekommendation har fram till väldigt nyligen varit att om man inte har väldigt särskilda krav så ska 32-bitarsversionen av Office alltid väljas som standard. Microsoft har nu ändrat sin rekommendation men vi på Lime rekommenderar fortfarande våra kunder att installera 32-bitarsversionen av Office för full kompatibilitet med Lime CRM (se våra systemkrav).

Lime har initierat ett antal utvecklingsinsatser för produkten som går ut på att på sikt ersätta befintlig integration mot Office-programmen med ny funktionalitet som fungerar oavsett plattform, t.ex. även på mobila enheter. Ett exempel på detta är den nya e-postintegrationen som fungerar lika bra på din PC som i mobilen.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.