Följ

SmartSMS

Vid SMS-utskick till allmänheten eller till intern beredskap, ges möjlighet att istället för vanliga SMS skicka ett Smart SMS, vilket tar användaren vidare till en webbapp som kan innehålla mer detaljerad information än ett vanligt SMS. Exempelvis för att visa bilagor och en levande karta över störningsområdet. Om utskicket innehåller fler än 160 tecken kommer SMS:et att räknas som 2 SMS, och vid längre texter kan ett och samma utskick räknas som 6 SMS per mottagare. Men genom att istället skicka ett smart-SMS, som alltid oavsett längd, räknas som ett SMS per mottagare kan SMS-kostnaden sänka avsevärt vid utskick till större mängder mottagare och textmängd.

smarta_sms_zoom.png

I samband med att ett utskick som innehåller SMS-mottagare förbereds ges användaren möjlighet att välja om ett vanligt SMS eller ett SmartSMS ska användas. Om texten i utskicket innehåller fler än 160 tecken får vi automatiskt en varning om att ditt utskick kommer att räknad som 2 SMS, eller fler baserat på textmängd, per mottagare. 

smartasms.png

Lime Inform kommer att via systemet meddela er om utskicket ni skriver kommer överstiga gränsen för vanliga SMS, och då föreslå att skicka SmartSMS istället för vanliga SMS.

SmartaSMS sänker SMS-kostnaden (enbart ett SMS per mottagare) samt ger mottagaren en länk till en webbsida med mer utförlig information, möjlighet att växla språk, se kartor och bifogade dokument.

 

URL-inställningar för SmartSMS måste ställas in korrekt för att denna funktion ska fungera. Läs vidare om hur ni åstadkommer detta i denna artikel om Kontoinställningar.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.