Följ

Användare

Hantera användare

Användare med rollen Administratör kan inaktivera och lägga till andra användare, samt lägga till personnummer och ändra roll på andra Användare.

ID

Varje Användare tilldelas ett unikt ID i Lime Inform.

Namn

I kolumnen Namn finns både för- och efternamn till Användaren/Administratören.

E-post

E-postadressen till Användaren/Administratören, till vilken inbjudan till Lime Inform också skickas.

Skapad

Information om när Användarens konto skapades.

Personnummer

Användare med rollen Administratör kan här lägga till personnummer på andra Användares konton, vilket ger den Användaren möjlighet att använda BankID som inloggningsmetod istället för  användarnamn/lösenord.

inform_add_persnr.png

Observera att detta endast fungerar med giltiga svenska personnummer och kräver ett BankID certifikat.

Roller - Skillnad på kontotyperna Användare och Administratör

I Lime Inform finns två typer av roller: Användare eller Administratör. Beroende på vilken Roll ditt konto har kommer Lime Informs gränssnitt och funktioner skilja sig åt. Kortfattat är en Användare begränsad till att skicka Utskick och ändra endast sina egna kontouppgifter, medan en Administratör har fulla behörigheter.

Administratör

Administratörer kan ändra på samtliga kontotyper oavsett Roll. De har behörighet att skapa Grupper, Sändlistor, Text-/Kartmallar, ställa in RSS & Hemsidor samt lägga till kopplingar till sociala medier.

Vilka Behörigheter som Användare ska ha för de olika kanalerna ställer också Administratörer in.

Bilden nedan visar hur sidan Inställningar > Användare ser ut i Lime Inform för en inloggad Administratör. Administratörer kan där lägga till Personnummer, ändra Roll, lägga till Användare, se inbjudna Användare och Aktivera/Inaktivera alla konton oavsett Roll.

inform_users.png

Sidan för användarhantering, som inloggade Administratörer endast kan se.

Användare

Inloggade med rollen Användare ges möjlighet att ändra kontoinställningar, men bara för sitt egna konto.

Användare kan bara skicka Utskick till kanaler som den tilldelats Behörighet till tidigare av en Administratör.

inform_kontoinstallningar_anvandare.png

Sidan för kontoinställningar som en inloggad Användare utan administratörsrättigheter ser.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.