Följ

Urvalet i en relationsflik visar inget innehåll, hur löser jag detta?

1. Kontrollera att du inte har valt urvalet "Snabbsökning".

2. Kontrollera därefter om andra urval på samma flik fungerar.

Symtomen på problemet kan vara att:

  • Urvalet inte visar något innehåll eller
  • Om du klickar F5 kan du får ett felmeddelande 

urval_inaktiverat2.PNG

Om problemet kvarstår kan det åtgärdas genom att rensa ett registervärde.

Så här rensar du registret:

  • Stäng ner Lime CRM
  • Starta regedit.exe (finns normalt sett bland dina program i Windows-knappen)
  • Gå till HKEY_CURRENT_USER

regedit.PNG

  • Fäll ner och leta upp Software, välj Lundalogik (tidigare hette vi så :)
  • Högerklicka på Lime och döp om till t.ex. Lime_Old
  • Testa starta Lime CRM igen

OBS! När du loggar in igen efter nollställning behöver du ange inloggningsuppgifter på nytt. Om du gjort ändringar i vilka flikar du vill visa samt starturval, måste du välja dessa på nytt första gången.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.