Följ

Begrepp

Lime Field är samlingsnamnet för hela systemet. I systemet finns ett antal huvudbegrepp som är återkommande i dokumentationen t.ex. Ärende, Arbetsorder och Resurs. Modellen nedan visar de viktigaste begreppen och hur dessa är kopplade till varandra.

(Om bilden är otydlig finns den som bilaga längst ner på denna sida)

Fieldkarta.png

Användare Användare som inte har en resurs kopplad till sig kan logga in i Windows klienten och har där en mer översiktlig version av ”Min översikt”, men kan inte tilldelas några arbetsorder och inte heller logga in i mobilklienten. En användare kan ha olika behörighetsroller som styr vad användaren kan få göra i Windows klienten.

Resurs En användare som kan tilldelas arbetsorder och därmed också använda mobilklienten eller Windows klienten för att hantera sina arbetsorder. En Resurs kan vara kopplad till en användare och på så sätt logga in i Lime Field. Om en Resurs inte är kopplad till en Användare kan Resurs endast vara bärare av Arbetsorder.

En Resurs har inget inloggningsnamn eller lösenord för inloggning.

Ärende Ett arbete som ska utföras. Styr bl.a. var jobbet ska utföras (objekt, adress) och vem som ska faktureras (fakturakund, fakturaadress).

Arbetsorder En arbetsuppgift som ska utföras. Styr vem som ska utföra en specifik uppgift.

Artikelrad Rapporterad arbetad tid eller använt material i samband med utförd arbetsorder. Kan även innehålla information om vem som rapporterat artikel, typ av åtgärd och beskrivning av åtgärd.

Objekt Kan användas för att representera det objekt som arbetet ska utföras på (exempelvis en anläggning, en fastighet, en lokal eller en maskin). Man kan koppla objekt i hierarkier (exempelvis Område > Fastighet > Lägenhet).

Kontakt Person med kontaktuppgifter.

Bokning En överenskommen tid då ett visst arbete enligt en arbetsorder ska utföras.

Kompetens Kompetenser kan användas för att styra vilka resurser som ska vara utförare på vissa typer av ärenden. Objekt, fakturakunder, ärenden (och även arbetsorder) kan ha en eller flera kompetenser som resurskrav. Endast resurser som innehar dessa kompetenser motsvarar resurskraven och kan väljas som utförare.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.