Följ

Användare och behörigheter

En användare kan logga in i Lime Field och få en översikt på ärenden och liknande. Om man kopplar en resurs till en användare kan denne även tilldelas arbetsordrar och hantera sina arbetsordrar i mobil- eller windowsklienten. 

Ny användare

För att skapa en ny användare klickar du på Arkiv -> Ny -> Ny användare.
Nya användare kan bara skapas av Användare med rollen Admin.

Behörighet

Det finns fyra roller med olika rättighetsnivåer i systemet:

Användare

Kan inte arbeta med:

  •  Vyn Resursplanering
  •  Vyn Attestera ärende
  •  Vyn Registerunderhåll 
  •  Vyn Fakturaberedning

Avancerad användare

Kan inte arbeta med:

  •  Vyn Registerunderhåll

Administratör

Inga restriktioner

Partner

Kan endast logga in via Underentreprenörsportal (UE)

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.