Följ

Resurskrav/kompetenser

Med hjälp av resurskrav/kompetenser kan ni göra så att en viss utförare automatiskt anges på en arbetsorder för ett jobb som ska utföras i ett visst geografiskt område och/eller som kräver en viss kunskap.

Ett annat exempel kan vara en avancerad ventilationsanläggning som kräver att en viss resurs alltid reparerar densamma. Då kan ni koppla resurskrav till det objektet och varje gång en arbetsorder skapas på objektet, så sätts just den resursen. Ni kan ange resurskrav på ärende, objekt och kund. I nedanstående exempel uppfyller Resurs 1 de sammanlagda resurskraven och anges automatiskt på arbetsordern

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.