Följ

Fakturaunderlag - Beredning

Behörighet

Kräver rollen administratör för användaren men det går även att konfigurera så att användare med rollen användare och avancerad användare kan komma åt fakturering. Dock kan inte dessa användare sätta status "Klar för fakturering".

Skapa fakturaunderlag

Börja med att klicka på "Skapa fakturaunderlag" i menyn.

För att kunna skapa ett fakturaunderlag behöver vi söka efter artikelrader med status "Attesterad". Innan vi kan söka efter ärenden som innehåller attesterade artikelrader behöver vi filtrera på vissa egenskaper. Minsta möjliga egenskap som vi kan söka på är status.

Filter

Det går att sortera på följande egenskaper för att hitta ärenden med attesterade artikelrader:

 • Status
 • Fakturakund
 • Objektgrupp
 • Objekt
 • Ärendenummer
 • Verifikationsnummer
 • Inkludera delattesterade ärenden
 • Startdatum/Slutdatum
 • Resurskrav

Tryck på Sök för att få fram ett sökresultat.

Det går även att konfigurera så att det är möjligt att filtrera fram attesterade artikelrader baserat på information i extrafält på ärende.

Välj artikelrader

Följande måste vara uppfyllt innan vi kan välja artikelrader som ska ingå i fakturaunderlaget:

 • Måste finnas en fakturakund länkad till ärende
 • Det går inte att skapa ett fakturaunderlag om artikelrader ligger på ärenden med olika fakturakunder

Om ovan är uppfyllt går det bra att markera artikelrader som ska ingå i fakturaunderlaget genom att klicka på kryssrutorna.

Efter att ha valt vilka artikelrader som ska ingå i fakturaunderlaget kan vi välja mellan att Direktfakturera eller Skapa fakturaunderlag.

Direktfakturera

Sätter det valda artikelraderna till fakturerade utan att passera fakturaunderlagsflödet.

Skapa fakturaunderlag

Klicka på knappen "Skapa fakturaunderlag" för att skapa ett fakturaunderlag.

Fakturaunderlagshuvud:

 • Referens - kan anges manuellt eller sättas av annat system (integration)
 • Titel - Om specifikationen är skapad utifrån ett enda ärende hämtas titel från detta ärende annars är titel tomt och behöver fyllas i manuellt.
 • Beskrivning - Om specifikationen är skapad utifrån ett enda ärende hämtas beskrivning från detta ärende annars är beskrivning tomt och behöver fyllas i manuellt.
 • Färg - Ett fakturaunderlag kan t.ex. färgkodas med röd och skulle då kunna betyda att vi behöver undersöka något innan fakturaunderlaget är "Klar för fakturering".
 • Bifogade filer - Det går bra att bifoga en fil till fakturaunderlaget.
 • Status - Ett fakturaunderlag kan ha status: Hos kund, Nekad av kund, Godkänd av kund, Låst eller Fakturerad

Sök fakturaunderlag

Börja med att klicka på Fakturaunderlag i menyn.

Vi kan nu söka fram fakturaunderlag.

Det går bra att filtrera på följande egenskaper för att hitta ett fakturaunderlag:

 • Fakturakund
 • Objektgrupp
 • Fakturanr
 • Ärendenr
 • Kompetenskrav
 • Objekt
 • Startdatum
 • Slutdatum
 • Status
 • Färg

Mina kompetenskrav

Kompetenser hämtas från inloggad användare. Förutsatt att användaren även är en resurs och har kompetenser satta. Detta gör att resursens kompetenskrav alltid är förifyllda. Det går bra att lägga till fler kompetenser genom att söka fram dessa i fältet kompetenser. För att ta bort ett resurskrav, klicka på krysset.

komeptenskrav.png.

Tryck på Sök för att få fram ett resultat.

Konteringsinställningar

Det går att arbeta med konteringsmallar. Skapa ett register med upp till sex dimensioner. Du kan sedan använda dessa register när du skapar konteringsmallar.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.