Följ

Arbetslag

Arbetslag

Hantera arbetslag är en app som är till för arbetslagsledare, chefen eller annan administratör som vill ha koll på tid och debitering av det arbetslag man lägger upp. En resurs kan bara finnas med i ett arbetslag och när resursen flyttas mellan arbetslagen så stannar den tid man lagt i det laget man lämnar, och resursen räknar ny tid från det att resursen flyttas in i ett annat arbetslag. Arbetsledarappen når du från startsidan, eller om du redan är inne i Windows klienten kan du nå den via: Kör och sen Visa startsida för webbfunktioner.

Arbeta med laget

Genom att trycka på ett arbetslag kommer du till denna vy:

Field_arbetslag.png

Här kan du välja hur du vill jobba med laget.

Registrera artikelrader

Här kan du registrera artikelrader för utförarna i laget. Välj start- och slutdatum för de dagar du vill skapa artikelrader för. Du har möjligheten att skapa en eller flera artikelrader via det urval du väljer datumväljarna. Om du vill skapa tidsartiklar även på helger så väjer du det alternativet i rullistan.

När man trycker spara visas en lista med de skapade artikelraderna under formuläret.

Rapporterad tid denna vecka

Här ser du arbetslagets rapporterade tid denna period. Du ser även vad varje resurs har för tidskrav och hur mycket tid de rapporterat in gentemot detta. Står den röda linjen för tidskravet på noll betyder det att inget tidskrav är satt. När du klickar på den tidsstapeln som rapporterats in av en resurs i laget så kommer det en rad under denna resurs där du kan läsa ut vad tiden står för, vilka arbetsordrar tiden lagts på, samt vilken typ av tid. Du kan även klicka på en av arbetsorderna och får ut mer info om den.

Arbetslag.png

Om du från denna vy väljer HOME hamnar du på arbetslagets första sida.

Lagets Arbetsorder just nu

Egenskaper Här kommer du se de aktiva arbetsorder laget har och de avslutade inom de senaste 15 dagarna.

De är uppdelade i graferna: Resurs, Ärendetyp, Prioritet, Status, Aktivitet och Objektsgrupp.

Nedanför dessa cirklar finns den information du sökt efter i de val du kan göra i cirklarna ovan i display. För att jobba med denna vy kan du välja en resurs ur arbetslaget genom att klicka i grafen för resurser på den aktuella resursen och således får du upp alla arbetsordrar på den resursen, sen kan du gå vidare till nästa cirkel och markera det du just nu vill se mer av. På så vis filtrerar du bort de andra alternativen. När du är färdig med just detta val trycker du på knappen Återställ.

Genomförandetid Här visas lagets svarstid, åtgärdstid samt genomförandetid.

Observera att om du valt att lägga filter i fliken Egenskaper så kommer de filtren även med till denna vy.

Bokning

Här får du en översikt över de bokade och obokade arbetsorderna som finns i ditt team. Du kan även här klicka på grafen under bokning: och där ifrån filtrera bort obokade, bokade eller framtida bokade arbetsordrar. Du kan även dra i den horisontella linjen för att se bokade order mellan vissa datum

Välj Arbetslag

Då hamnar du tillbaka på startsidan där du kan välja om du vill arbeta med ett annat arbetslag

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.