Följ

Kundportal

Inledning

Kundportalen är en webbsida där er kund kan följa sina ärenden som är registrerade i Lime Field. På kundportalen kan även er kund registrera nya ärenden i er installation av Lime Field.

Klicka här för att komma till er kundportal

Inloggning

Er kund kan ges möjlighet att logga in på olika sätt. Följande tre sätt är möjliga:

 1. Som kontakt
 2. Som fakturakund
 3. Som objekt

Det skiljer sig i vad som går att göra beroende på inloggningssätt.

Logga in som kontakt

Kontaktinloggningen innehåller följande funktioner:

 • Användarkonton för inloggning i kundportalen
 • Skapa ärenden
 • Söka ärenden
 • Se och godkänna fakturaspecifikationer
 • Se filer kopplade till kund och objekt
 • Se dashboard

Användarkonton för kundportal

 • Användarkonton skapas av användaren själv eller av Lime Field konsult via en inläsning i databasen.
 • Som användarnamn används en e-postadress och lösenordet är valfritt men får inte innehålla tecknen å, ä eller ö.
 • Användarens konto kopplas automatiskt ihop med den kontakt som har samma e-postadress som användarens användarnamn. Finns ingen kontakt skapas denne i Windows-klienten med användarkontots e-postadress i något av textfälten för e-post.
 • Användarkontot ger användaren en personlig inloggning i kundportalen.

Skapa ärenden

Det är kontakten som användarkontot är kopplat till som avgör på vad (kund eller objekt) som ärenden kan skapas på i kundportalen.

Användare som saknar koppling till kontakt

 • Saknas det en kontakt för användarkontot kan användaren inte välja objekt eller kund när denne skapar ärenden i kundportalen.
 • Ärenden kommer således att skapas:
  • Utan koppling till kund
  • Utan koppling till objekt
  • Utan primärkontakt

Användare kopplad till kontakt men kontakten är inte kopplat till objekt eller kund

 • Har användarkontot en koppling till en kontakt men kontakten är inte koppad till ett objekt eller kund kan användaren inte välja objekt eller kund när denne skapar ärenden i kundportalen.
 • Ärenden kommer således att skapas:
  • Utan koppling till kund
  • Utan koppling till objekt
  • Med användarens kontakt som primärkontakt

Användare kopplad till kontakt och kontakten är kopplad till objekt

 • Har användarkontot en koppling till en kontakt och kontakten är kopplad till objekt men inte till kund, så kan användaren bara välja den eller de kunder som objekten är kopplade till.
 • Ärenden kommer såldes att kunna skapas:
  • På objekt som kontakten är kopplad till
  • Utan objekt (förutsatt att detta fält inte är tvingande)
  • Med användarens kontakt som primärkontakt

Användare kopplad till kontakt och kontakten är kopplad till kund

 • Har användarkontot en koppling till en kontakt och kontakten är kopplad till kund men inte till objekt, så kan användaren bara välja den eller de objekt som kunderna är kopplade till.
 • Ärenden kommer såldes att kunna skapas:
  • På kunder som kontakten är kopplad till
  • På objekt som kunden är kopplad till
  • Utan objekt (förutsatt att detta fält inte är tvingande)
  • Utan kund
  • Med användarens kontakt som primärkontakt

Söka ärenden

Det är kontakten som användarkontot är kopplat till som avgör på vad (kund eller objekt) som ärenden kan sökas på i kundportalen.

Användare saknar koppling till kontakt

 • Saknas det en kontakt för användarkontot kan användaren inte välja objekt eller kund när denne söker efter ärenden i kundportalen.
 • Användaren kommer således inte att kunna se några ärenden

Användare kopplad till kontakt men kontakt är inte kopplat till objekt eller kund

 • Har användarkontot en koppling till en kontakt men kontakten är inte koppad till ett objekt eller kund kan användaren inte välja objekt eller kund när denne söker efter ärenden i kundportalen.
 • Användaren kommer således att kunna se alla ärenden där användarens kontakt är kopplad till ärendet.

Användare kopplad till kontakt och kontakten är kopplad till objekt

 • Har användarkontot en koppling till en kontakt och kontakten är kopplad till objekt men inte till kund, så kan användaren bara välja den eller de kunder som objekten är kopplade till när denne söker efter ärenden i kundportalen.
 • Användaren kommer således att kunna se:
  • Alla ärenden skapade på objekt som kontakten är kopplad till oavsett kund.
  • Alla ärenden där användarens kontakt är kopplat till ärendet.

Användare kopplad till kontakt och kontakten är kopplad till kund

 • Har användarkontot en koppling till en kontakt och kontakten är kopplad till kund men inte till objekt, så kan användaren bara välja den eller de objekt som kunderna är kopplade till när denne söker efter ärenden i kundportalen.
 • Användaren kommer således att kunna se:
  • Alla ärenden skapade på kunder som kontakten är kopplad till oavsett objekt.
  • Alla ärenden som är kopplade till objekt som är kopplade till kunden.
  • Alla ärenden där användarens kontakt är kopplat till ärendet.

Se och godkänna fakturaspecifikationer

Det är bara de användarkonton kopplade till kontakter, där kontakten är kopplad till kunder som ser fakturaspecifikationer och därmed kan godkänna dem i kundportalen.

Se filer kopplade till kunder och objekt

Användare kopplad till kontakt och kontakten är kopplad till objekt

Har användarkontot en koppling till en kontakt och kontakten är kopplad till objekt så kan användaren se filer kopplade till objektet.

Användare kopplad till kontakt och kontakten är kopplad till kund

Har användarkontot en koppling till en kontakt och kontakten är kopplad till kund så kan användaren se filer kopplade till kund och filer kopplade till objekten som kunden är kopplad till.

Se dashboard

 • Har användarkontot en koppling till en kontakt kan denne följa sina ärenden via 4st dashboards.
 • Alla dashboards går att skriva ut via webbläsaren.
 • Användaren kan se dashboards för:
  • Alla ärenden som användarens kontakt är kopplad till.
  • Alla ärenden på objekt som användarens kontakt är kopplad till oavsett kund
  • Alla ärenden på kunder som användarens kontakt är kopplad till oavsett objekt.

Ärende dashboard

Visar alla ärenden skapade under de senaste tre månaderna och kan filtreras på tid, kund, objekt och ärendetyp.

Arbetsorder dashboard

Visar alla arbetsorder skapade under de tre senaste månaderna och kan filtreras på tid, arbetsordertyp, kund och objekt.

Genomloppstider dashboard

Visar genomloppstiderna på avslutade ärenden de senaste tre månaderna och kan filtreras på objekt och tid.

Artikelrader dashboard

Visar artikelrader med priset för ärendet registrerat de senaste tre månaderna och kan filtreras på tid, åtgärdskod, kund, objekt och artikeltyp.

Logga in som fakturakund

Er kund kan logga in som fakturakund. För att er kund ska kunna logga in i kundportalen behöver ni ange inloggningsuppgifter på fakturakund. Sök fram fakturakund i Windows-klienten, fyll i användaruppgifter i fältet "Användarnamn/Lösenord" och spara. Användarnamn och lösenord ska vara separerade med ett slash-tecken, t.ex. "användarnamn/lösenord". Nu kan fakturakund använda inloggningsuppgifter för att logga in i kundportalen.

Med detta inloggningsalternativ kan fakturakund (kund) se alla ärenden som är kopplade till fakturakunden. Alla ärenden som skapas kopplas ihop med fakturakunden automatiskt.

Logga in som objekt

Er kund kan logga in som objekt. För att er kund ska kunna logga in i kundportalen behöver ni ange inloggningsuppgifter på objekt. Sök fram objekt i Windows-klienten, fyll i användaruppgifter i fältet "Användarnamn/Lösenord" under fliken extrafält och spara. Användarnamn och lösenord ska vara separerade med ett slash-tecken, t.ex. "användarnamn/lösenord". Nu kan objekt använda inloggningsuppgifter för att logga in i kundportalen.

Med detta inloggningsalternativ kan objekt (kund) se alla ärenden som är kopplade till objekt. Alla ärenden som skapas kopplas ihop med objekt automatiskt.

Nytt ärende

När er kund loggat in på kundportalen kan denne skapa nya ärenden i er installation av Lime Field.

Vid skapandet av ärendet kan urvalet skilja sig från bilden, beroende på hur kundportalen i ert fall är konfigurerad. I exemplet nedan anger kunden en titel, beskrivning tillsammans med arbetsplatsadressen och ett namn som referens.

nytt__rende.png

Sök ärende

Er kund söker fram ärenden skapade i er installation av Lime Field genom att klicka på Sök ärende. Här anger er kund vilka sökparametrar denne vill använda genom att antingen skriva in text, välja ur listor eller både och.

Resultatet av sökningen visas nedanför urvalet. Urvalet av informationen kan skilja sig från bilden, beroende på hur kundportalen i ert fall är konfigurerad.

s_k__rende_1.pngs_k__rende.png

Åtgärder

Genom att klicka på länken Se åtgärder så kan er kund se registrerade artikelrader på ärendet. Urvalet av informationen kan skilja sig från bilden, beroende på hur kundportalen i ert fall är konfigurerad.

_tg_rder.png

Logga ut

Genom att klicka på Logga ut så loggar man ut från kundportalen och måste logga in på nytt med sitt användarnamn och lösenord för att kunna registrera eller granska ärenden.

utloggad.png

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.