Följ

Lagerhantering

Inledning

Det går att skapa ett eller flera lager i Lime Field. Du kan t.ex. ha ett centrallager och lager för varje servicebil.

För varje lager kan du sköta:

 • Inleveranser
 • Utleveranser
 • Beställningsunderlag
 • Lagerartiklar
 • Flytt av lagerartiklar till annat lager

Behörigheter

Roll - Användare

För att användare med rollen Användare ska kunna arbeta med ett lager behöver användaren vara en Resurs.

För att användaren skall komma åt ett lager behöver användarens Resurs vara kopplad till ett lager. Läs mer om detta under Koppla resurs till lager.

Användare med rollen Användare som är en Resurs och är kopplad till ett lager kan arbeta med följande lagerfunktioner:

 • Registrera inleverans
 • Lagerartiklar
 • Flytta material
 • Beställningar

Roll - Avancerad användare

För att användare med rollen Avancerad användare ska kunna arbeta med ett lager behöver användaren vara en Resurs.

För att användaren skall komma åt ett lager behöver användarens Resurs vara kopplad till ett lager. Läs mer om detta under Koppla resurs till lager.

Användare med rollen Avancerad användare som är en Resurs och är kopplad till ett lager kan arbeta med följande lagerfunktioner:

 • Registrera inleverans
 • Lagerartiklar
 • Flytta material
 • Beställningar

Roll - Administratör

Användare med rollen Administratör behöver inte vara kopplad till en Resurs för att arbeta med lager.

Användare med rollen Administratör kan arbeta med följande lagerfunktioner:

 • Registrera inleverans
 • Lagerartiklar
 • Flytta material
 • Beställningar

Skapa nytt lager

Från Startsidan klicka på:

Registerunderhåll -> Lagerställen -> Skapa nytt

Fyll i Titel och klicka på Spara.

Nu har du skapat ett Lager.

Koppla resurs till lager

Användare med rollen Administratör behöver inte vara kopplad till en Resurs för att arbeta med ett lager. Dock behöver användare med rollen administratör vara kopplad till en resurs för att göra en utleverans via en arbetsorder i mobil-klienten.

För att användare med rollen Användare eller Avancerad användare ska kunna arbeta med ett lager behöver användaren vara kopplad till en Resurs. Resursen behöver sedan vara kopplad till ett lager. En resurs kan vara kopplad till många lager.

För att koppla en resurs till ett lager, gör följande:

 1. Klicka på Registerunderhåll på Startsidan
 2. Klicka nu på Resurser
 3. Sök fram resurs och klicka på resursen
 4. Klicka på fliken Lagerställen
 5. Klicka nu på Välj flera
 6. Sök fram det eller de lager som skall kopplas till resurs och klicka på Lägg till

Nu har du kopplat resursen till valda lager.

Standardlager för resurs

En resurs kan ha ett standardlager. Detta standardlager används alltid först om resurs är kopplad till många lager. På så sätt slipper resurs välja lager varje gång resurs gör t.ex. ett lageruttag.

För att ange ett standardlager på en resurs, gör följande:

 1. Klicka på Registerunderhåll på Startsidan
 2. Klicka nu på Resurser
 3. Sök fram resurs och klicka på resursen
 4. Under fliken Detaljer klicka i listan med Standard lagerställe och välj ett lager
 5. Klicka nu på Spara

Nu har du satt ett standardlagerställe för resurs.

Registrera inleverans

Du kan registrera en inleverans för en enskild lagerartikel eller många lagerartiklar samtidigt. Det går även att registrera en inleverans utifrån ett beställningsunderlag.

Du kan också använda funktionen för att lägga in lagerartiklar när du börjar använda ett lager för första gången.

Inleverans av befintlig artikel

Befintliga Artiklar i ert artikelregister hittar du under Startsida -> Registerunderhåll -> Artikelhantering.

För att registrera en inleverans av en existerande artikel, gör följande:

 1. Klicka på Lagerhantering från startsidan
 2. Klicka nu på Registrera inleverans
 3. Klicka på Spara för att påbörja en ny Inleverans. Du kan märka inleveransen med ett Beställnings nr eller Kollinrom du vill.
 4. Sök fram Lagerartikel och fyll i Antal och klicka sedan på Check. I fältet Plats ser du var lagerartikeln skall placeras på detta lager.
 5. Upprepa Steg 4 tills du har fyllt i alla lageratiklar som ska levereras in
 6. Klicka på Färdigställ när du vill leverera in lagerartiklar.

Ta bort/redigera lagerartikel innan du färdigställer inleverans:

 1. Klicka på en Lagerartikel i listan
 2. Nu är lagerartikel aktiverad för redigering
 3. Nu kan du klicka på Papperskorgen för att ta bort lagerartikel eller ändra Antal som du vill leverera in.

Inleverans av ny artikel

Om Artikel inte finns i Artikelregister kan du skapa en ny artikel när du gör en inleverans.

För att registrera en inleverans av en ny artikel, gör följande:

 1. Klicka på Lagerhantering från startsidan
 2. Klicka nu på Registrera inleverans
 3. Klicka på Spara för att skapa en ny Inleverans. Du kan märka inleveransen med ett Beställnings nr eller Kollinrom du vill.
 4. I sökfältet skriver du in Artikel nrBenämning eller Streckkod
 5. Eftersom Artikel inte finns klickar du på Ny artikel
 6. Fyll nu i BenämningArtikel nrStreckkod och Kostnad/st. Alla Artiklar får automatiskt artikeltyp Material
 7. Klicka på OK när du är klar
 8. Fyll nu i Antal som ska levereras in samt Lagerplats för den nya Lagerartikeln
 9. Nu kan du trycka på Check
 10. Vill du i samma inleverans registrera fler artiklar så upprepar du ovan steg.
 11. Klicka på Färdigställ när du vill leverera in lagerartiklar

lager.pngEfter att du färdigställt inleveransen kommer alla nya Artiklar att skapas i Artikelregister. Artikel kopplas även till aktuellt Lager och blir då en Lagerartikel. Artikelregister hittar du under Startsida -> Registerunderhåll -> Artikelhantering.

Flytta material

För att utföra en flytt av material, gör följande:

 1. Klicka på Lagerhantering från startsidan
 2. Klicka nu på Flytta material
 3. Välj Källa att flytta från och Destination att flytta till
 4. Klicka nu på Spara
 5. Sök fram Artikel du vill flytta, fyll i Antal och klicka sedan på Check
 6. Nu kan du söka fram fler artiklar du vill flytta genom att upprepa ovan steg eller välja att klicka på Klar för att utföra flytt av material.

Nu har du flyttat material från ett lager till ett annat lager.

Inventering

För att inventera ett lager, gör följande:

 1. Klicka på Lagerhantering från startsidan
 2. Klicka nu på Inventeringar
 3. Klicka nu på Skapa Nytt. Du kommer nu få bekräfta att du verkligen vill starta en inventering. Detta är för att under en inventering låses lagret för inleveranser, utleveranser, etc.
 4. Välj artiklar från listan och korrigera (om nödvändigt) aktuellt lagersaldo. Du kan även välja artikel med en streckkodsscanner
 5. När alla artiklar är inventerade låses lagret upp och du kan navigera tillbaks till startsidan

Nu har du inventerat ett lager. Tänk på att bara lageransvarig eller en administratör kan starta en inventering.

Inaktivera Lagerartikel

För att inaktivera en lagerartikel, gör följande:

 1. Klicka på Lagerhantering från startsidan
 2. Klicka på Lagerartiklar och välj en artikel i listan
 3. Korrigera artikeln till att ha saldo 0 om nödvändigt
 4. Klicka på Ta Bort

Nu har du inaktiverat en lagerartikel. Detta innebär att den inte kommer att synas i listor över lagerartiklar, att den inte kommer att inventeras, inte kommer tas hänsyn till vid notifikationer om att det behöver beställas material, etc.

Beställningar

För att lägga en beställning, gör följande:

 1. Klicka på Lagerhantering från startsidan
 2. Klicka på Beställningar
 3. Klicka på Skapa Nytt
 4. Välj en leverantör att beställa från
 5. Sök fram Artikel du vill beställa, fyll i Antal och klicka på Check
 6. När du har lagt till alla artiklar du vill beställa klickar du på Klar

Inleverans på beställning

För att leverera in artiklar på en beställning, gör följande:

 1. Klicka på Lagerhantering från startsidan
 2. Klicka på Beställningar och välj en beställning i listan
 3. Klicka nu på Registrera Inleverans
 4. Nu kommer du att komma till samma vy som används när du manuellt registrerar en inleverans, men du kommer att ha de artiklar som ligger på beställningen redan ifyllda med rätt antal
 5. Kontrollera att det som är ifyllt stämmer med det som faktiskt är inlevererat eller korrigera, och lägg till eventuella andra artiklar som kommit med samma leverans
 6. När du gjort allt detta, klicka på Klar

Nu har du gjort en inleverans på en beställning. Ifall detta lade till att beställningen vart komplett så kommer den att få status avslutad, annars kommer den ha status dellevererad.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.