Följ

Vad kostar det att skicka SMS?

Priset varierar beroende på vilket land man skickar till, vilken typ av Lime-licens man har och hur långt meddelandet är.

  • Varje SMS är maximalt 160 tecken. Så fungerar SMS tekniken.
  • Ett meddelande som innehåller fler än 160 tecken knyts ihop av flera SMS. Din smartphone binder i så fall ihop dessa och visar ett långt SMS-meddelande för dig.
  • Eftersom det går åt 6 tecken för att knyta ihop långa SMS:en så kan man inte exakt räkna 160 tecken per sms heller utan det gäller bara det första SMS:et.
  • Om man använder inflätad data i SMS meddelandet så är det svårt att räkna ut antal tecken i förväg. Tänk på att osynliga tecken för radbrytningar etc också räknas.
  • Tänk på att använda säkra tecken som omfattas av GSM-7 standarden. Om ni lägger in t ex smileys ikon så kommer hela meddelandet att kodas om och då blir det fler SMS-delar i ert meddelande.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.