Följ

Hur rapporterar jag artikelrader?

I mobilklienten väljer du Arbetsordern du vill rapportera på. Välj Registrera artikelrad. Välj artikeltypen du ska rapportera och sök fram artikeln.

Sätt antal artiklar och fyll i ev. övriga uppgifter. Tryck spara.

Glöm inte synkronisera när du är klar.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.