Följ

Verksamhetsuppföljning

Med verksamhetsuppföljning kan du enkelt överblicka rapporterad tid, intäkter, uppföljning och upparbetat ej fakturerat för att få en ekonomisk översikt över din organisation.

Du kommer åt verksamhetsuppföljning på startsidan genom att klicka på "Verksamhetsuppföljning" (Perspective).

Välj månad

Du väljer månad du vill titta på från huvudmenyn uppe till höger.

Intäkter under månaden

Överst i bild ser du för vald månad totalt pris för alla artiklar som är rapporterade. Dvs artiklar med status redigerbar, attesterad och fakturerad.

Rapporterad tid i perioden

Överst i bild ser du för vald månad totala antalet timmar (artiklar av typen tid) för alla artiklar som är rapporterade. Dvs artiklar med status redigerbar, attesterad och fakturerad.

Veckoöversikt

Klicka på "Perspective" i huvudmenyn och välj sedan "Veckoöversikt".

Veckoöversikten visar grafer över rapporterad tid, intäkter, uppföljning och upparbetat ej fakturerat.

Rapporterad tid

I denna graf ser du per vecka totala antalet timmar (artiklar av typen tid) per vecka för vald månad.

Om du klickar på en graf ser du tiden nedbruten per resurs, objekt, ärende och fakturakund.

Intäkter

I denna graf ser du per vecka totalt pris för alla rapporterade artiklar. Du ser även totalt pris per status (redigerbar, attesterad och fakturerad).

Om du klickar på en graf eller del av graf ser du totalt pris nedbrutet per resurs, objekt, ärende och fakturakund.

Uppföljning

I denna graf ser du per vecka totala antalet gånger man rapporterat typ (åtgärdskod).

Om du klickar på en graf ser du totala antalet timmar per typ (åtgärdskod) för veckan du valde.

Upparbetat ej fakturerat

I denna graf ser du totalt pris för samtliga inrapporterade artiklar procentuellt fördelat mellan status redigerbar, attesterad och fakturerad.

Om du klickar på en graf ser du totalt pris per resurs, objekt, ärende och fakturakund för artikelstatus och vecka du valde.

Intäkter

Klicka på "Perspective" i huvudmenyn och välj sedan "Intäkter".

Intäkter visar grafer över hur intäkter är fördelade mellan resurs, objekt, ärende och fakturakund.

Resurser

I denna graf ser du totalt pris för samtliga rapporterade artiklar per resurs.

Om du klickar på en graf ser du hur totalt pris är fördelat mellan objekt, ärende och fakturakund för för vald resurs.

Objekt

I denna graf ser du totalt pris för samtliga rapporterade artiklar per objekt.

Om du klickar på en graf ser du hur totalt pris är fördelat mellan resurs, ärende och fakturakund för för valt objekt.

Ärenden

I denna graf ser du totalt pris för samtliga rapporterade artiklar per ärende.

Om du klickar på en graf ser du hur totalt pris är fördelat mellan resurs, objekt och fakturakund för för valt ärende.

Fakturakunder

I denna graf ser du totalt pris för samtliga rapporterade artiklar per fakturakund.

Om du klickar på en graf ser du hur totalt pris är fördelat mellan resurs, objekt och ärende för vald fakturakund.

Rapporterad tid

Resurser

I denna graf ser du totala antalet inrapporterade timmar per resurs.

Om du klickar på en resurs ser du hur den totala tiden är fördelad mellan objekt, ärenden och fakturakunder för vald resurs.

Objekt

I denna graf ser du totala antalet inrapporterade timmar per resurs.

Om du klickar på ett objekt ser du hur den totala tiden är fördelad mellan resurser, ärenden och fakturakunder för valt objekt.

Ärenden

I denna graf ser du totala antalet inrapporterade timmar per ärende.

Om du klickar på ett ärende ser du hur den totala tiden är fördelad mellan resurser, objekt och fakturakunder för valt ärende.

Fakturakunder

I denna graf ser du totala antalet inrapporterade timmar per fakturakund.

Om du klickar på en fakturakund ser du hur den totala tiden är fördelad mellan resurser, objekt och ärenden för vald fakturakund.

Uppföljning

Klicka på "Perspective" i huvudmenyn och välj sedan "Uppföljning".

Uppföljning visar grafer över hur tid är fördelad mellan typ (åtgärdskoder) och andel tid per tidkod (artikelbenämning).

Åtgärder

I denna graf ser du totala antalet inrapporterade timmar per typ (åtgärdskod).

Om du klickar på en typ (åtgärdskod) ser du hur den totala tiden är fördelad mellan tidkoder (artikelbenämning).

Andel tid per tidkod

I denna graf ser du totala antalet inrapporterade timmar per tidkod (artikelbenämning).

Om du klickar på en tidkod (artikelbenämning) ser du hur den totala tiden är fördelad mellan typ (åtgärdskoder).

Upparbetat ej fakturerat

Klicka på "Perspective" i huvudmenyn och välj sedan "Upparbetat ej fakturerat".

Upparbetat ej fakturerat visar grafer över hur tid är fördelad mellan typ (åtgärdskoder) och andel tid per tidkod (artikelbenämning).

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.