Följ

Vad menas med att mitt utskick studsar?

Om ditt utskick "studsar" har det inte nått den avsedda mottagaren. Det finns två huvudtyper av studsar:

Hårda studsar (Hard bounce

... innebär att mottagarens e-postadress är ogiltig eller inte längre existerar. Det kan bero på att den är felstavad eller att mottagarens domän har ändrats.

Mjuka studsar (Soft bounce

... innebär t.ex. att mottagaren har en full inkorg, är tillfälligt otillgänglig eller har out of office-funktionen aktiverad.

När ett utskick studsar försöker vi skicka e-postmeddelandet på nytt vid några ytterligare tillfällen. Om det fortfarande inte går att skicka efter det (fortsätter att studsa) kommer vi att rapportera detta i din kampanjstatistik.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.