Följ

Synkronisering

Synkronisera

Systemet kommer synkronisera automatiskt med några minuters mellanrum så länge du är ansluten till internet, synkronisering kan även göras manuellt via Verktyg > Synkronisera eller trycker Shift + F9 så att du kan säkerställa att du har den senaste informationen som lagrats på servern och att det du just gjort blir tillgängligt för dina kollegor. Om synkroniseringen inte kan slutföras visas ett felmeddelande i nedre vänstra hörnet. Klienten kommer sedan att försöka synkronisera tills den lyckas. Under hjälpmenyn finns ett alternativ som heter synkroniseringslogg. I den lagras information om alla synkroniseringar som gjorts sedan programmet startades. Loggfilen talar om hur många procent av synkroniseringen som lyckats. Med hjälp av dessa siffror kan Lime Field Support veta exakt vilka delar av synkroniseringen som lyckats.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.