Följ

Hantering av filer

Filer

En fil som bifogas på ett ärende eller ett objekt, är lagrad på Lime Field server. Filen måste alltid laddas ner till era egna enheter för att kunna ni ska kunna läsa- eller redigera den. I princip kan alla filer bifogas då det är era egna enheter som måste ha programvaran för att kunna läsa filen.

Bifoga fil på Ärende

Öppnar ärendet ni ska bifoga filen till. Välj Ärende > Bifoga fil eller klicka på bifoga fil knappen i verktygsfältet.

Bifoga fil på Objekt

Öppnar objektet ni ska bifoga filen till. Välj Objekt> Bifoga fil eller klicka på bifoga fil knappen i verktygsfältet.

Välj fil i utforskarfönstret som öppnas och bekräfta hämtningen genom att klicka på Öppna.

Ett fönster öppnas och visar nedladdningen och bekräftar när den är klar.

Om uppladdningen skulle misslyckas visas till höger om bilagan en länk för att göra om försöket med uppladdningen. När du är klar klickar du på OK.

När uppladdningen är klar aktiveras fliken med bilagor på ärendet och du kan se filen:

Observera! Du kan ladda upp flera bilagor på ett och samma ärende. Mängden av bilagor som du kan ladda upp styrs av avtalet mellan din organisation och Lime Field. För detaljer, kontakta din ansvariga säljare eller konsult.

Ersätta en bifogad fil

För att ersätta en bifogad fil högerklickar ni på den bifogade filen som ni vill ersätta och klickar Ersätt. Välj därefter den fil som du ersätta befintlig fil med.

Öppna en bifogad fil

För att öppna en bifogad fil högerklickar ni på ikonen för den fil ni vill öppna och väljer Hämta.

Byta kategori för en bifogad fil

Ni kan ha olika kategorier för era bifogade filer för att enklare få ordning på filerna. Antalet kategorier och namn på dem konfigureras av er Lime Field konsult. För att flytta en fil från en kategori till en annan högerklickar ni på den önskade filen och väljer Byt kategori och önskad kategori.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.