Följ

Skapa/registrera artikelrad

Registrera artikelrad

Rapportering på ärende och arbetsorder sker genom registrering av artikelrader. Artikelrader skapas från vyn för ärendet eller vyn Min översikt om den inloggade är en resurs.

Observera! Det är viktigt att ni kontrollerar hur er organisation ska hantera artikelförbrukning, då det kan finnas särskilda rutiner för att en integration mot ett ekonomisystem ska fungera korrekt.

Registrera artikelrad på ett ärende

Öppna det ärende som artiklarna ska rapporteras på.

Skapa artikelrad

Välj något av följande sätt för att skapa en artikelrad på ett ärende:

 • Från menyn välj Ärende > Lägg till artikelrad
 • Kortkommandot Ctrl + G
 • Knappen Lägg till artikelrad i verktygsfältet

En artikelrad skapas på ärendet. Eftersom den är väldigt lång så visas den här uppdelad på två bilder med den vänstra delen överst och den högra nedanför.

Välj artikel

En artikelrad kan skapas länkad till en artikel eller utan länkning vilket motsvarar artikelrad och textrad i ett ekonomisystem. Om ingen länkning till en artikel görs så behöver ni fylla i fler fält manuellt då inget "ärvs" från artikeln.

En artikel kan ha en av följande typer:

 • Material
 • Resa
 • Tid
 • Inköp
 • Övrigt

Detta gör det enklare att söka i artikelregistret när det finns ett filter för artiklarna. Det är därför ingen skillnad i hur ni redovisar en materialartikel eller en tidsartikel.

Observera! Artiklar skapade från vyn för ärendet måste manuellt kopplas till en arbetsorder om ni vill kunna mäta på den nivån. Vid avrapportering av artikelrader från Min översikt eller Mobil-app kopplas automatiskt artikelrader till arbetsorder då det är utifrån arbetsordern som avrapporteringen ser.

Lägg till Artikel

Välj först vilken typ av artikel ni vill söka efter.

Ställ sedan markören till höger om vallistan och börja skriv in artikelns namn eller artikelnummer. Då visas en dynamisk lista med alla artiklar som stämmer överens med de tecken ni skrivit in. Alternativt kan ni istället för att skriva in tecken trycka på Enter-tangenten och då visas alla (högst 100) artiklar av vald artikeltyp.

Fortsätt skriva tills artikeln väljs automatiskt eller välj en ur listan.

Ange sedan de andra värdena såsom antal, beskrivning och åtgärd. Totalt pris och kostnad summeras automatiskt efter att ni skrivit antalet av artikeln som har förbrukats.

Status och lönsamhet

En artikelrads status anger huruvida den är:

 • Redigerbar
 • Attesterad
 • Fakturerad
 • Makulerad

Standardvärdet är Redigerbar. Olika statusvärden innebär att artikelraderna visas med olika utseende. Dessutom indikeras om artikelraden är lönsam eller olönsam. En artikelrad anses vara olönsam om priset för artikeln är lägre än kostnaden.

Angående priser och rabatavtal

Priser som justeras av ett rabatavtal behöver synkroniseras till Lime Field server innan rätt pris visas för användaren.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.