Följ

Attestera

Attestera

Attestering används för att klarmarkera artikelrader för fakturering. Från början har alla poster status Redigerbar. Varje artikelrad kan sättas till status Attesterad. Därefter tar integrationen över, om sådan finns, och skickar artikelraderna till ekonomisystemet. Integrationen skickar därefter tillbaka status Fakturerad.

Observera! Tänk på att om ni öppnar ett ärende från vyn Attestera ärende genom att dubbelklicka på det för att sedan redigera ärendet och spara det, måste ni sedan köra om frågan i vyn Attestera ärende. Om ni inte gör det kommer programmet att få en konflikt på ärendet då det försöker spara något från vyn Attestera ärende som har uppdaterats sedan frågan kördes.

Vyn för Attestera ärende öppnas genom:

 • Att ni väljer Kör > Attestera ärende i menyn.
 • Kortkommandot Ctrl + 4.

Vyn Attestera ärende visar bara ärenden som har artikelrader med status Redigerbar eller Attesterad. Dvs. det krävs att det finns minst en artikelrad på ärendet som har någon av dessa två status för att ärendet ska visas på denna sida.

Observera! Kontrollera med ert företag om era rutiner för attestering i Lime Field. Då det finns konfigurationsmöjligheter för automatisk attestering och fakturering av artikelrader.

När vyn Attestera ärende öppnas visas inte några ärenden i sökresultatet utan ni är tvungen att söka efter dem genom att klicka på sök-knappen som illustreras av ett förstoringsglas.

Antalet ärenden som visas i sökresultatet bestäms av värdeknapparna 10, 20, 50, 100. Är antalet träffar lika med värdeknappen finns det troligen fler ärenden som överensstämmer med sökkriterierna och då byter ni sida genom att klicka på pilarna under Antal:XX.

I den övre delen av vyn visas en lista med ärenden och det markerade ärendets artikelrader visas i den nedre delen av vyn.

Med hjälp av villkors-knapparna och filter som kan kombineras, preciserar ni er sökning av ärenden.

Villkors-knappar

 • Redigerbar visar ärenden som har Redigerbara artikelrader på sig.
 • Ej redigerbar visar ärende som har Attesterade artikelrader på sig.

Filter

 • Objektgrupp visar ärenden för vald objektgrupp
 • Prioritet visar ärenden för vald prioritet
 • Ärendetyp visar ärenden för vald ärendetyp
 • Status visar ärenden för vald status
 • Fakturakund visar ärenden för vald fakturakund
 • Objekt visar ärenden för valt objekt
 • Resurskrav visar ärenden för valt resurskrav

Lönsamhet

 

Ni får i vyn Attestera ärende direkt en indikation på hur lönsamt ärendet har varit förutsatt att ni har era kostnader och priser på artikelraderna. Detta visas genom en procentsats i kolumnen Lönsamhetsgrad som är beräknat enligt följande: (Total Intäkt - Total Kostnad)/Total Intäkt.

Attestera artikelrader på ett ärende

Markera ärendet genom att klicka på dess ärendenummer och dess artikelrader visas nu i det nedre delen av vyn.

Ni kan nu ändra status på artikelraderna på det markerade ärende på nedanstående sätt och ni klickar på knappen Spara för att spara statusförändringen på artikelraderna.

 • Manuellt ändra status på varje enskild artikelrad.

 • Knappen Attestera ändrar status på alla artikelrader som har status Redigerbar till Attesterad på det markerade ärendet.

 • Högerklicka på det markerade ärendet och välj Attestera och klicka OK på dialogrutan att artikelrader läses in. Alla artikelrader med status Redigerbar ändrar nu status till Attesterad på det markerade ärendet.

Dialogfönstret Attestera ärende visas och artikelrader på det markerade ärendet kan ändras till valfri status. Genom att bocka i kryssrutan "Ändra även status på fakturerade artikelrader" omfattas även artikelrader med status Fakturerad av statusförändringen.

Flera ärenden kan markeras genom att ni håller in Ctrl-tangenten och klickar på önskade ärenden. Alla dessa ärenden omfattas då av er statusförändring.

Uppdatering av vyn Attestera ärende

Ett sökresultat uppdateras inte automatiskt utan ni trycker på F5-tangenten, klickar på FörstoringsglasetUppdatera-knappen eller Verktyg > Uppdatera i menyn. Sökresultatet kan inte uppdateras när programmet är offline.

Status på artikelrader

Redigerbar

Anger att artikelraden inte är attesterad, det vill säga den kan fortfarande ändras innan den exporteras till integrerat ekonomisystem.

Attesterad

Anger att artikelraden har attesterats och att den är redo för att exporters till ekonomisystemet.

Fakturerad

Anger att ekonomisystemet tagit emot artikelraden. Det innebär inte att artikelraden är fakturerad i ekonomisystemet utan att den lämnat Lime Field för att kunna faktureras.

Makulerad

Anger att artikelraden inte är giltig.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.