Följ

Ärendehantering - windowsklienten

Ärende

Ett ärende är ett arbete som ska utföras. Det styr bl.a. vart jobbet ska utföras (objekt, adress) och vem som ska faktureras (fakturakund, fakturaadress).

Nytt ärende

Det går att skapa ett nytt ärende på följande sätt:

 • Från valfri vy: Välj Arkiv > Nytt > Ärende
 • Kortkommandot Ctrl + N
 • Från knappen Ny
 • Från sökresultat markerar ni raden och klicka på höger musknapp och väljer Skapa nytt > Skapa nytt ärende
 • Från vyer för ObjektKontakt eller Fakturakund

Observera! Detta inkluderar länkade objekt, kund eller kontakter till nya ärendet.

Titel Anges som en rubrik om vad ärendet gäller.

Beskrivning Anges som en utförligare beskrivning på vad ärendet gäller t.ex. omfattning mm.

Ärendetyp Klassificering av ärendet som kan ge statistikuppföljning på typerna.

Prioritet Prioritet för att kunna upprätthålla eventuella SLA:er eller bara hjälpa resursen att prioritera sina arbetsorder.

Objekt* Länkar objekt till ärende.

Fakturakund Länkar fakturakund till ärende.

Er referens T.ex. ett namn eller ett nummer som angivits av kunden, vilket måste synas på fakturaunderlaget.

Primärkontakt Den av eventuellt flera kontakter länkade till ärendet som ska få sms eller e-post notifieringar.

Resurskrav Visar resurskrav ärvda från objekt eller fakturakund men kan också väljas vid skapandet av ärende.

Adress Adress där ärendet ska utföras.

Fakturaadress Adress som fakturaunderlaget ska skickas till.

Extrafält Under fliken Extrafält finns möjlighet för specifika, anpassade fält per installation. Fälten för notifiering till kontakt via e-post och sms är dock standard i alla installationer.

Arbetsorder Under fliken Arbetsorder visas alla arbetsorder som tillhör ärendet.

Artikelrader Under fliken Artikelrader visas alla artikelrader som finns registrerade på ärendet.

Kontakter Under fliken Kontakter visas länkade kontakter. Om kopplat objekt eller fakturakund har länkade kontakter kommer även dessa kontakter visas här. Kontakter från fakturakunden kopplas bara när objekt saknas på ärendet.

Bifogade filer Under fliken Bifogade filer visas filer som finns bifogade på ärendet, se avsnitt Bifoga Fil för mer information

Objektsgrupp Under fliken Objektsgrupp visas till vilken objektsgrupp -om någon - objektet på ärendet tillhör och vart i hierarkien som det finns. Ni kan också byta objekt på ärendet genom att markera ett annat objekt i listan, se mer i avsnittet Objektsgrupper.

Logg Under fliken Logg ser du händelser för ärendet. T.ex. när arbetsorder ändrat status eller bytt resurs, notifiering skickats till kontakter. Du kan även manuellt skriva in meddelanden i loggen för ärendet.

Objektshistorik Under fliken Objektshistorik visas ärendehistoriken för länkat objekt.

Fakturakundshistorik Under fliken Fakturakundshistorik visas ärendehistoriken för länkad fakturakund.

Detaljer Under fliken Detaljer ser du Status, Total kostnad, Totalt pris, Antal timmar, Senast ändrad av, Skapad av, Notering, Kommentar, Affärssystem ID, CRM System ID, Ändrad, Skapat datum samt Påbörjad.

Kopiera information från ett befintligt ärende

När en tom ärende vy är öppen kan ni välja Kopiera från ärende. Det innebär att ni utifrån ett tidigare skapat ärende hämtar Objekt, Fakturakund, Kontakter, Ärendetyp, Prioritet, Er referens, Resurskrav.

För att kopiera, välj:

 • Ärende > Sök och kopiera från ärende

Kopiera information till ett nytt ärende.

Utifrån ett befintligt ärende kan ni skapa en kopia och det innebär att ni kopierar Objekt, Fakturakund, Kontakter, Ärendetyp, Prioritet, Er referens, Resurskrav från det befintliga ärendet till det nya ärendet.

För att kopiera till väljer ni:

 • Skapa kopia När ni har en ärende vy uppe med ett redan skapat ärende kan ni skapa en kopia utifrån det öppna ärendet. Välj Ärende > Skapa kopia.

Status på arbetsorder och ärende

Arbetsorder och Ärende kan ha någon av följande status:

 • Ej påbörjad
 • Påbörjad
 • Avslutad
 • Makulerad

Status på arbetsorder ändras genom att ni väljer önskat värde i listan status på arbetsorder.

Det är arbetsorderns status som påverkar ärendets status. Så snart en arbetsorder på ärendet har status Påbörjad så får ärendet också status Påbörjad. Det samma gäller när den sista eller enda arbetsordern får status Avslutad så får också ärendet status Avslutad.

För att Makulera en arbetsorder klickar ni i rutan Makulera. När ni makulerat en arbetsorder så är den inte redigerbar längre och raden är grå med kursiv stil. Är alla arbetsorder på ärendet makulerade har ärendet status Makulerad. En makulerad order kommer inte visas i statistik eller vid attestering.

Ärende - meny

Menyn Ärende visas bara när ni skapat ett nytt tomt ärende eller har öppnat ett befintligt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.