Följ

Windowsklienten

Installation

Gå till Windows-klientens nedladdnings sida och följ instruktionerna.

Starta sedan Windows-klienten via länken som skapats i startmenyn eller på ditt skrivbord. Fyll i ditt inloggningsnamn och lösenord. Klicka sedan på Logga in.

Min översikt

När ni loggat in visas vyn "Min översikt". Fliken för Min översikt går inte att stänga. Om man är Resurs eller inte visas olika översikter.

Min översikt för användare

Min översikt innehåller två listor med sökresultat, dels Ej avslutade ärenden, dels Arbetsorder utan resurs. Det är en individuell inställning hur många rader som ska visas.

E-post och SMS

SMS eller E-post kan skickas till kontakter och resurser.

Notifiering till Resurs

Resurser kan få e-post när resurs tilldelas en arbetsorder. För att en resurs ska få e-post behöver resursen ha en giltig e-postadress i fältet E-post.

Resurser får sms när resurs tilldelad en arbetsorder på ett ärende med prioritet Akut. För att en resurs ska få sms behöver resursen ha ett giltigt telefonnr i fältet Telefon.

Notifiering till Kontakt

För att en kontakt ska få e-post behöver kontakten ha en giltig e-postadress i fältet E-postnotifiering. Under extrafält på ärende går det att välja om kontakt ska få e-post när ärendet skapats, påbörjas och avslutas.

För att en kontakt ska få sms behöver kontakten ha ett giltig telfonnr i fältet SMS-notifiering. Under extrafält på ärende går det att välja om kontakt ska få sms när ärende skapas, påbörjas och avslutas.

Primärkontakt

Om det finns en primärkontakt på ärende är det endast primärkontakt som får sms eller e-post när ett ärende skapas, påbörjas eller avslutas.

Uppdatera Min översikt

Min översikt uppdateras inte automatiskt utan måste göras manuellt. Detta gör ni genom att välja Verktyg > Uppdatera eller uppdateraknappen i verktygsfältet.

Observera! Ni kan endast uppdatera vyn när ni har en uppkoppling mot servern.

Navigera

Arkiv - meny

Observera! Skriv ut är bara valbart när ni arbetar på en utskrivbar vy.

Kör - meny

Kör-menyn används för att starta vyer som t.ex. Resursplanering mm.

Verktyg - meny

Observera! Kommandot uppdatera är endast valbart på vyer som har den funktionaliteten.

Verktygsfält - meny

Nedan knappar kan återfinnas i verktygsfältet.

Observera! Många knappar är kontextberoende och visas inte i alla situationer.

Ny och spara

Skapar nytt ärende och sparar aktiv vy.

Spara-knappen är aktiv när det finns något att spara.

Skriv ut, klipp ut, kopiera och klistra in

Skriver ut rapport för aktiv vy.

Klipp ut (flytta) markerat till urklipp.

Kopiera markerat till urklipp.

Klistra in innehållet i urklipp i markerat fält.

Uppdatera, bifoga fil, skapa ny arbetsorder, skapa återkommande arbetsorder och skapa artikelrad

Ladda om/Uppdatera aktiv vy.

Bifoga fil (Ärende, Kund och Objekt).

Skapa ny arbetsorder på aktivt ärende.

Skapa återkommande arbetsorder på aktivt ärende.

Skapa artikelrad på aktivt ärende.

Lägg till kontakt och lägg till standardresurs

Lägga till kontakt på en aktiv vy.

Lägga till standardresurs på aktivt objekt

Gruppering, filtrering och sortering i tabeller

De flesta tabeller är gjorda så att ni kan gruppera, filtrera och sortera värdena i listan efter en specifik kolumn eller flera specifika kolumner. Exempel på vyer Min översiktArtikellistaArtikelrader (både i vyn Attestera ärende och Ärende), Arbetsorder, m.fl.

Gruppering

För att gruppera posterna i tabellen efter värdena i en specifik kolumn, klicka och drag ut det kolumnhuvud som ska användas till grupperingen till området över kolumnhuvudena där det står Dra kolumner hit för att gruppera på dem.

Raderna i tabellen kommer då att grupperas utifrån de olika värden som finns i den aktuella kolumnen. Ni kan gruppera i flera nivåer genom att dra ut mer än ett kolumnhuvud i området.

För att ta bort en gruppering, klicka rutan med det lilla kryss för det kolumnhuvud som ligger i grupperingsområdet, eller klicka och drag ut kolumnhuvudet utanför området.

Filtrering

Om ni i tabellen endast vill visa poster med ett visst värde i en specifik kolumn så kan ni välja att filtrera efter detta värde. Om ett kolumnhuvud har en filterikon till höger så kan man filtrera kolumnen. Det går bra att välja fler värden att filtrera på. Ni kan också utöka sin filtrering genom att kombinera filtrering på två eller fler kolumner.

Sortering

Sortering är möjligt att göra i de flesta tabeller, även de som inte har grupperings-, eller filtreringsfunktionalitet. Klicka på kolumnhuvudet för att sortera en kolumn.

Lås kolumner

Ni har möjlighet att låsa kolumner, som då är "frysta" när man skrollar i sidled. För att ställa in vilka kolumner ni vill låsa för ni markören över den vänstra kolumnens vänstra kant så att markören ändrar utseende.

Klicka och drag sedan den vertikala "gränslinjen" åt höger och placera det till höger om den sista kolumn som ni vill låsa. I skärmdumpen nedan kommer alltså kolumnerna Datum, Antal, Artikel och Resurs vara låsta för skrollning.

När ni skrollar i sidled för att se de högra kolumnerna kommer de låsta kolumnerna inte att försvinna ut till vänster utan ligga kvar synliga.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.