Följ

Arbetsorder

Arbetsorder

Arbetsorder används för att fördela ett ärende till en eller flera resurser. Ni kan inte skapa en arbetsorder utan att ha ett ärende först.

Observera! Resursen på arbetsordern kommer kunna se arbetsordern i sin mobil.

Ny arbetsorder Du kan skapa en ny arbetsorder på ett ärende på följande sätt:

  • Klicka på knappen Lägg till arbetsorder
  • Välj Ärende > Lägg till Arbetsorder i menyn
  • Använda kortkommandot Ctrl + D

När ni skapat en ny arbetsorder visas fliken Arbetsorder på ärendet och den nya arbetsordern är markerad. Arbetsordern får automatiskt ärendets Titel och Beskrivning men det kommer inte uppdateras om du ändrar dessa efter du skapat din arbetsorder. Om objektet, ärendet och/eller fakturakunden har resurskrav som enbart matchar exakt en resurs, kommer denna resurs att kopplas automatiskt.

För att koppla en resurs till arbetsordern, välj i listan över tillgängliga resurser eller börja skriv in resursens namn så kommer programmet att föreslå en resurs.

Kopiera arbetsorder För att skapa en kopia av en arbetsorder markerar ni den arbetsorder ni vill kopiera.

  • Väljer Ärende > Kopiera markerad arbetsorder i menyn.

Använder kortkommandot CTRL + Shift + D.

Bokning: Skapa en bokning

För att boka en arbetsorder klickar du på Skapa bokning.

Vyn Bokning visas.

  • Kalendern kan ställas in för att visa dag-, vecko-, månadsvy eller en tidslinje.
  • För att se kalendern för en specifik resurs, väljer ni resursen i listan och klicka på knappen med förstoringsglaset. Genom att välja fler resurser i listan kan ni se fler kalendrar samtidigt.
  • För att göra en bokning, välj resurs, fyll i kryssrutan Boka och välj datum och klockslag.

Det går också att dubbelklicka i kalendern för att placera ut en bokning. Drag i bokningens nederkant för att ändra sluttiden.

Gör en ombokning

Om ni vill ändra tid på en bokad arbetsorder klickar du på bokningstiden för att öppna vyn bokning. Väljer nytt datum och ny tid genom att välja i datum- och tidkontrollerna. Klicka OK

Ta bort en bokning

Öppna vyn bokning och avmarkerar rutan Boka klicka OK, så är arbetsordern avbokad.

Checklista Ni kan länka checklistor till en arbetsorder. För att koppla en eller flera checklistor klickar ni i fältet Checklistor på arbetsordern.

Ett nytt fönster öppnas

Klicka på Lägg till checklista och därefter klickar på pilen och väljer Alla checklistor, så visas alla skapade checklistor. Välj checklista och klicka OK.

Den valda checklistan visas i fönstret. Det går bra att lägga till fler checklistor och på så sätt kombinera flera så att de används som en enda checklista för en arbetsorder. Klicka OK för att stänga fönstret.

När ni börjar avrapportera checklistan, i mobil-klienten eller i Windows-klienten, visualiseras hur stor del av checklistan som är färdig genom en stapel.

Arbeta med checklista Checklistorna har olika utseenden men innehåller alltid:

Titel

Beskriver vad för uppgift som skall utföras/kontrolleras

Svar

Här anger ni resultat av uppgiften/kontrollen. Hur ni svarar bestäms av vilken datakontroll som används.

Kommentar

För varje punkt i checklistan finns det en möjlighet att skriva en kommentar till det svar som angivits.

Tidpunkt

En tidstämpel sätts automatiskt för varje punkt i checklistan som avrapporteras.

Plats

GPS-koordinater kan sättas automatiskt för varje punkt som avrapporteras.

Spara checklistan

Klicka på OK för att stänga och spara checklistan. Alla förändringar som görs i checklistan sparas. Ni behöver inte göra klart checklistan under ett och samma tillfälle utan kan fortsätta där ni slutade vid ett senare tillfälle.

Skriv ut en checklista

  • Klicka på Arkiv > Skriv ut
  • Klicka på skriv-ut knappen
  • Markera arbetsordern, högerklicka och välj skriv ut arbetsorder

Välj någon av rapportmallarna för checklista och skriv ut.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.