Följ

Skapa nytt objekt/standardresurs på objekt

Objekt

För att registrera ett nytt objekt väljer ni Arkiv > Nytt Objekt eller går direkt till Registerunderhålls appen.

Fyll i fälten och klicka på knappen Spara. Ledtexterna är konfigurerbara och kan anpassas till varje kundinstallation. Ni kan ändra status till Inaktiv för de objekt som inte längre används. För att se mer om Skapa nytt Objekt se manualen Registerunderhåll.

Objektsgrupp

Under fliken Objektsgrupp ser ni vilken objektsgrupp som objektet ingår i. Ni kan även se var i hierarkin som objektet befinner sig. Ni kan öppna något av de andra objekten i objektgruppen genom att dubbelklicka på dess ikon. För mer information om objektsgrupper, se avsnittet Objektsgrupper.

 

Under fliken standardresurs kan ni koppla en standardresurs för arbetsordern som läggs på ärenden kopplade till objektet.

Ärendehistorik

Under fliken Ärendehistorik kan ni se objektets ärendehistorik, det vill säga vilka ärenden som skapats på objektet. Dubbelklicka på ärendet för att öppna detta i en egen flik.

Objekt -meny

Menyn Objekt visas bara när ni har ett objekt öppet.

Standardresurs

Varje objekt kan ha en eller fler standardresurser. Att vara standardresurs på ett objekt betyder att resursen kommer att sättas på nya arbetsorder. För att standardresursen ska sättas på arbetsorder behöver ärende vara kopplat till objektet.

Lägg till standardresurs på objekt

  1. Öppna ett objekt
  2. Klicka på "Lägg till standardresurs" i verktygsmenyn
  3. Fyll i resurs
  4. Fyll i kompetenskrav (kan vara tomt)

Varje gång du väljer objektet i ett ärende kommer arbetsordern automatiskt sätta den standardresurs du lagt till.

Du kan lägga till många standardresurser på ett objekt. T.ex. en specifik resurs för varje kompetens. På så sätt kommer arbetsorder skickas till en resurs som uppfyller kompetensen. För att detta ska fungera behöver arbetsorder på ärende vara märkt med den specifika kompetensen/resurskravet.

Ta bort standardresurs på objekt

Markera raden för standardresurs du vill ta bort och tryck på tangenten Delete. Kom ihåg att spara ändringen.

Standardresurs och objektsgrupper

Standardresurs kan ärvas nedåt i en objektsgrupp.

Sätter du standardresurs på ett objekt kommer alla underliggande objekt att ärva standardresurs. På så sätt slipper du sätta samma standardresurs på alla objekt. Tar du bort standardresurs på objekt försvinner standardresurs på underliggande objekt.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.