Följ

Registrera ny kund/Registrera artikelrader

Fakturakund

För att registrera en ny kund väljer ni Arkiv > Ny fakturakund eller så går ni direkt till Registerunderhålls appen.

Fyll i fälten och spara. Ledtexterna är konfigurerbara och kan anpassas till varje kundinstallation.

Användarnamn/lösenord

Om tilläggsmodulen Kundportal är installerad så anger ni här användarnamn/lösenord för den aktuella kunden.

Resurskrav

Ni skriver in namnet på Resurskravet ni vill länka till fakturakunden.

Adress

Denna adress kopieras till ärendet om ärendet skapas utan objekt

Kontakt(er)

Under fliken Kontakter kan ni länka en eller flera kontaktpersoner.

Bifogade filer

Under fliken Bifoga fil kan ni bifoga filer till fakturakunden, se avsnitt Bifoga Fil för mer information.

Logg

Under fliken Logg kan ni skriva in loggmeddelanden. Se avsnitt Logg för mer information.

Ärendehistorik

Under fliken Ärendehistorik kan ni se alla ärenden som registrerats på fakturakunden.

Länkade objekt

Under fliken Länkade objekt kan ni se de objekt som är länkade till fakturakunden.

Registrera artikelrader

Markera arbetsordern ni avser att avrapportera och skriv in värden i fälten på fliken Inmatning till höger om arbetsorderlistan.

Datum

Dagens datum sätts automatiskt men du kan ändra genom att klicka på knappen till höger.

Artikel

Välj först Artikeltyp om du vill filtrera inom vilka artikeltyper du vill söka. Ställ sedan markören till höger om vallistan och börja skriv in artikelns namn eller artikelnummer. Då visas en dynamisk lista med alla artiklar som stämmer överens med de tecken ni skrivit in.

Antal

Skriv in antal.

Beskrivning

Om det är en tidkod, skriver du här vad du utfört.

Rensa

Klicka på denna för att rensa det du skrivit in.

Spara

Klicka för att spara artikelraden.

Spara och avsluta

Klicka för att spara artikelraden och samtidigt ange din arbetsorder som avslutad.

Fakturakund - meny

Menyn Fakturakund visas bara när ni har ett formulär med fakturakund öppet.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.