Följ

Utskrifter och logg

Utskrifter

Om en vy har rapporter eller utskrifter ser ni detta genom att utskrifts-knappen i verktygsfältet är aktiv eller ej.

För att skriva ut används något av nedanstående alternativ

  • Utskrifts-knappen i verktygsfältet
  • Under menyn Arkiv > Skriv ut
  • Kortkommandot Ctrl + P

En dialogruta för rapportmallar visas och ni väljer mall ur listan.

Tidrapporter

På vyn för resurser finns olika rapporter för resursens rapporterade tider och då anger ni ett datum intervall som rapporten ska gälla. Er Lime Field-konsult hjälper er med en rutin för rapportering av tid i systemet och ni väljer rapport utefter den rutinen.

Skriva ut markerad arbetsorder

En enskild arbetsorder skriver ni ut genom att markera arbetsordern, högerklicka och välja skriv ut arbetsorder.

Logg

På alla entiteter finns en loggflik, där man kan skriva in kommentarer och där statusförändringar registreras.

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.