Följ

Bilder

Riktlinjer för bilder

Bitdjupet kan vara 72dpi. Den maximala bredden på en fullstor bild är 640px, så full storlek borde vara 640px bred eller dubbel upp, 1280px för full effekt i Retina-skärmar.
Vikten kan aldrig överstiga 10mb på grund av att den totala vikten av ett e-mail aldrig bör överstiga 10mb (Gmail och andra kommer inte att släppa fram det mailet).
En normal bild i full storlek är normalt ca 200k.
Filformaten för bilder är .jpg, .gif eller .png.
Animerade gifs är okej, men Outlook visar bara den första bilden.

 

The bit depth can be 72dpi. The maximum width of a full size image is 640px, so full size should be 640px wide or double up, 1280px for full power in Retina displays.
The weight can never exceed 10mb because the total weight of an email should never exceed 10mb (Gmail and others will not let that email through).
A normal full size image is normally about 200k.
The file formats for images are .jpg, .gif or .png.
Animated gifs are okay, but Outlook only shows the first image.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.