Följ

Kan man få fram en mer övergripande statistik?

Ja, man kan ta fram statistik över tid kopplat till dina utskick.

Nu kan du som är administratör i Newsletter ta fram hur det har gått för dina utskick över tid och jämföra utskick mellan olika publikationer.  Självklart kan du även exportera detta.

Hur du gör berättar vi nedan:

  1. Börja med att gå in på ”Arkiv” i vänstermenyn och välj ”Skickade e-post meddelanden" (se bild).  2. Du kommer då till vyn som bilden nedan visar. Det vill säga en lista över samtliga utskick som har skickats från er Newsletter. Oavsett vilken publikation utskicket har gått ifrån.

  3. Du kan sortera utskicken enligt bilden nedan, eller söka fram i den vita rutan.  4. Därefter klickar du på att exportera och väljer något av nedan alternativ, när du klickar på något av dessa så exporteras de till Excel där du kan arbeta vidare med statistiken.

Ackumulerad (accumulated) betyder att ett utskick som skickats flera gånger räknas samman till ett utskick på en rad i rapporten. Om man har ett utskick som skickats till 10 personer två ggr så står det 20 mottagare på den raden.
Enskilda (separated) betyder att alla utskickstillfällen ligger på en egen rad. Här får man lite mer statistik. T ex  DeliveredPercentage (skickade/Antal mottagare), ClickPercentage (Unika klick/Levererade) OpenPercentage (Öppningar/Levererade).
Länkstatistik (link statistics) är en rapport där alla länkar i alla utskick ligger på var sin rad.


I Excel kan du filtrera utskick per olika tidsperioder om du vill analysera och jämföra.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.