Följ

Kan man avanmäla sig på ett event?

Hör deltagare av sig och har fått förhinder? Lägg in en avanmälningslänk i ditt bekräftelsemail och deltagarna kan själva meddela att de inte har möjlighet att komma. Nedan beskriver vi hur du går tillväga.

  1. Klicka dig in på "E-postbekräftelse till deltagare som anmäler sig till eventet" kopplat till ditt event. Du hittar detta på inställningssidan för eventet.
  2. Väl i editorn för utskicket så markerar du önskad textrad du önskar länka alternativt om du vill lägga in länken på en knapp. Klicka på länk-ikonen, se bild nedan.  3. Klicka därefter på fliken ”Special länk” och välj: ”Cancel event registration” för att lägga till länken.  4. När bekräftelsemailet sedan nått deltagarens inkorg, kan mottagaren klicka på avanmälningslänken, om personen i fråga får förhinder.  5. En bekräftelsesida visas för personen, att avanmälan är genomförd. Här kan även mottagaren ångra och åter-anmäla sig. (Denna sida är en systemsida som inte går att specialanpassa).
  6. Du som administratör på eventet kan numera se olika statusar på de som anmält sig.
    Av den anledningen kan du även se om någon avanmält sig och när detta skedde. (se bild nedan) Om någon avanmäler sig så kommer det finns möjlighet för någon på väntelistan att ta dennes plats, detta får du dock manuellt ändra i dagsläget.  7. Om någon hör av sig på annat sätt och avanmäler sig så kan administratören ändra statusen själv genom att klicka på den lilla pennan till höger.
Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp

0 Kommentarer

Artikeln är stängd för kommentarer.